Key questions banner

KLÍČOVÉ OTÁZKY

ZODPOVĚZENY

Jaké jsou alternativy ke kouření cigaret?

Existuje mnoho bezdýmných alternativ, například výrobky určené pro nahřívání tabáku a snus.

E-cigarety zahřívají tekutinu (která obvykle obsahuje nikotin) namísto tabáku a vytvářejí páru, která je vdechována.

Zařízení nahřívající tabák jej nahřívají na teplotu hluboko pod jeho bodem hoření a uvolňují nikotinovou páru (a příchutě podobné tabáku), která je vdechována.

Snus je bezdýmný tabákový výrobek vyrobený z mletého tabáku obvykle uzavřeného v malém sáčku. Vkládá se do úst mezi dásně a rty.