Key questions banner

KLÍČOVÉ OTÁZKY

ZODPOVĚZENY

Proč Philip Morris International spustil kampaň Zbavte svůj svět kouře?

Zbavte svůj svět kouře je iniciativa společnosti Philip Morris International (PMI), která směřuje k urychlení pozitivní změny v oblasti veřejného zdraví. Cílem je podpořit vzkaz kuřákům, že nejlepší volbou, kterou mohou udělat, je zcela se zbavit cigaret a nikotinu. Současně připouští, že mnozí tak neučiní a věří, že tito lidé by měli mít možnost přejít na lepší alternativy než cigarety. Zejména proto, že jsou skutečně k dispozici. Bezdýmné alternativy nejsou dostupné všude, a i když jsou, povědomí o nich může být nízké nebo informace, které o nich lidé mají, mohou být nesprávné. Chceme, aby svět věděl: pro rodiny, jejich komunity a naši společnou budoucnost může existovat svět bez kouře.