Key questions banner

KLÍČOVÉ OTÁZKY
 

ZODPOVĚZENY

Jak si vybrat bezdýmnou alternativu?

Nejlepší rozhodnutí je přestat kouřit úplně. Kuřáci, kteří nepřestanou kouřit, by měli mít přístup k informacím o výrobcích, které jsou lepší alternativou. Tyto produkty by měly být vědecky podloženy a měly by být uspokojivé, aby se kuřáci nevraceli k cigaretám.

V současné době předpisy často brání dospělým kuřákům, aby se o těchto výrobcích dozvěděli, a v některých zemích nejsou alternativy kouření k dispozici kvůli místním předpisům.