Regulation matters header

CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ

CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ

Gần đây, nhiều quốc gia đã ban hành luật lệ và quy định để thúc đẩy người dân cai thuốc lá - hoặc nếu họ chưa từng hút thuốc thì khuyến cáo không nên thử.

Thực ra nhiều quy định pháp luật về thuốc lá đã được ban hành từ trước khi thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng cùng nhiều sản phẩm không khói khác bắt đầu xuất hiện.

Các cơ quan lập pháp chưa thể phân biệt rõ ràng mà lại đánh đồng thuốc lá điếu truyền thống và các sản phẩm thay thế, dù rằng sản phẩm không khói đã được khoa học chứng minh là giải pháp tốt hơn so với thuốc lá điếu. Từ đó tạo ra những hiểu nhầm nhất định. Tình hình còn diễn biến bất lợi hơn nữa khi luật pháp cấm đoán, không cho người hút thuốc chuyển sang các sản phẩm thay thế tốt hơn, cho dù họ đã cai thuốc nhưng không thành công.

Kết quả khảo sát ý kiến cộng đồng gần đây của chúng tôi cho thấy, cứ 10 người thì có 7 người ủng hộ PMI hợp tác với chính phủ, cơ quan lập pháp và chuyên gia y tế cộng đồng tại các quốc gia trong một nỗ lực chung nhằm kêu gọi người hút thuốc ngừng mua thuốc lá điếu và chuyển sang dùng các sản phẩm không khói. Đây cũng là thông điệp trọng tâm của phong trào Unsmoke Your World.

placeholder

ĐIỀU CHÚNG TÔI BIẾT

Chúng tôi hiểu rõ nếu người hút thuốc trưởng thành cai hẳn được đồng thời cả thuốc lá và nicotine thì đó là điều tốt đẹp nhất. Nhưng chúng tôi cũng biết một thực tế khác: nhiều người sẽ không thể cai thuốc được. Nhóm người này nên được quyền tiếp cận với sản phẩm thay thế cũng như nguồn thông tin rõ ràng về các sản phẩm này. Thế nhưng, chúng tôi lại phát hiện ra một sự thật, đó là rất nhiều người hút thuốc và cả người đang cai thuốc bị bối rối và nhầm lẫn về các thông tin liên quan đến vấn đề này và giải pháp hỗ trợ.

News background image TÌM HIỂU THÊM

QUYỀN ĐƯỢC BIẾT

"Tri thức là sức mạnh. Thông tin mang đến cho con người sự tự do. Giáo dục là tiền đề cho sự tiến bộ, ở mọi xã hội, ở từng gia đình." Đó là tuyên ngôn của Cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan. Con người có được quyền tiếp cận thông tin hay chưa? Chúng ta đã có trong tay quyền được trang bị kiến thức hay chưa - để dựa trên những kiến thức đó, chúng ta có thể đưa ra những quyết định hay lựa chọn cho chính mình?

TÌM HIỂU THÊM
Device orientation background image
Vui lòng xoay màn hình của bạn sang chế độ dọc xoay thiết bị