Did you know?

BẠN CÓ BIẾT?

BẠN CÓ BIẾT?

Trong khói thuốc có bao nhiêu hóa chất? Bạn nghĩ mình sẽ ngồi tù bao nhiêu năm nếu bị bắt vì tội hút thuốc lá điện tử ở một quốc gia nọ? Hãy nhấp vào hoặc chạm vào các thẻ thông tin sau để xem đáp án.

THẺ THÔNG TIN

THÚ VỊ

BẠN CÓ BIẾT

?

SỰ THẬT 1

Cả thế giới đang kêu gọi mọi người cai thuốc lá, thế mà năm nào cũng vậy, thực tế là 9/10 người hút thuốc sẽ lại tiếp tục hút.

BẠN CÓ BIẾT

?
NHẤP VÀO ĐÂY

SỰ THẬT 1

Cả thế giới đang kêu gọi mọi người cai thuốc lá, thế mà năm nào cũng vậy, thực tế là 9/10 người hút thuốc sẽ lại tiếp tục hút.

BẠN CÓ BIẾT

?

SỰ THẬT 2

Nicotine không phải là nguyên nhân chính gây ra các bệnh lý liên quan đến hút thuốc.

BẠN CÓ BIẾT

?
NHẤP VÀO ĐÂY

SỰ THẬT 2

Nicotine không phải là nguyên nhân chính gây ra các bệnh lý liên quan đến hút thuốc.

BẠN CÓ BIẾT

?

SỰ THẬT 3

Khói thuốc có chứa hơn 6000 hóa chất - nhiều loại gây hại cho sức khỏe hoặc có tiềm năng gây hại.

BẠN CÓ BIẾT

?
NHẤP VÀO ĐÂY

SỰ THẬT 3

Khói thuốc có chứa hơn 6000 hóa chất - nhiều loại gây hại cho sức khỏe hoặc có tiềm năng gây hại.

BẠN CÓ BIẾT

?

SỰ THẬT 4

Trong vòng ba năm sau khi sản phẩm thuốc lá làm nóng bắt đầu được bán ở Nhật Bản, lượng tiêu thụ thuốc lá điếu ở quốc gia này đã giảm đi một phần ba.

BẠN CÓ BIẾT

?
NHẤP VÀO ĐÂY

SỰ THẬT 4

Trong vòng ba năm sau khi sản phẩm thuốc lá làm nóng bắt đầu được bán ở Nhật Bản, lượng tiêu thụ thuốc lá điếu ở quốc gia này đã giảm đi một phần ba.

BẠN CÓ BIẾT

?

SỰ THẬT 5

Bạn có thể ngồi tù tới 10 năm ở Thái Lan vì tội tàng trữ thuốc lá điện tử & các sản phẩm thuốc lá làm nóng.

BẠN CÓ BIẾT

?
NHẤP VÀO ĐÂY

SỰ THẬT 5

Bạn có thể ngồi tù tới 10 năm ở Thái Lan vì tội tàng trữ thuốc lá điện tử & các sản phẩm thuốc lá làm nóng.

BẠN CÓ BIẾT

?

SỰ THẬT 6

7/10 người hút thuốc lá cho biết: nếu họ được giải thích rõ ràng về sự khác biệt giữa thuốc lá điếu truyền thống và các sản phẩm thay thế tốt hơn, nhiều khả năng họ sẽ chuyển sang sử dụng sản phẩm thay thế.

BẠN CÓ BIẾT

?
NHẤP VÀO ĐÂY

SỰ THẬT 6

7/10 người hút thuốc lá cho biết: nếu họ được giải thích rõ ràng về sự khác biệt giữa thuốc lá điếu truyền thống và các sản phẩm thay thế tốt hơn, nhiều khả năng họ sẽ chuyển sang sử dụng sản phẩm thay thế.
/6
Device orientation background image
Vui lòng xoay màn hình của bạn sang chế độ dọc xoay thiết bị