Key questions banner

GIẢI ĐÁP

THẮC MẮC

LÀM SAO CHỌN ĐƯỢC SẢN PHẨM KHÔNG KHÓI THAY THẾ PHÙ HỢP?

Giải pháp tốt nhất là cai hẳn thuốc lá. Đối với người không cai thuốc, nên cho họ quyền tiếp cận thông tin và sử dụng các sản phẩm không khói. Sản phẩm không khói cần được khoa học kiểm chứng và có khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng, để giúp người hút thuốc không quay trở lại với thuốc lá điếu truyền thống.

Hiện nay, các quy định thường được dùng để ngăn cản những người hút thuốc lá trưởng thành tìm hiểu thông tin về những sản phẩm không khói và thậm chí ở một số quốc gia, sản phẩm không khói còn không được phép thương mại vì luật pháp đang cấm.