Key questions banner

GIẢI ĐÁP

THẮC MẮC

SAO BÂY GIỜ LẠI PHÁT ĐỘNG CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG NÀY

Sao lại không? Đúng ra chúng ta nên tự hỏi: Tại sao chúng ta không làm điều này sớm hơn? Hiện đang có một nhu cầu bức thiết của cộng đồng những người hút thuốc lá điếu trưởng thành. Nếu họ không cai thuốc lá mà vẫn tiếp tục hút, họ phải cần được tiếp cận đầy đủ thông tin và được hỗ trợ để có thể chuyển sang các sản phẩm thay thế tốt hơn, thay vì cứ tiếp tục đốt thuốc lá điếu như trước. Khoa học và công nghệ đã sẵn sàng hỗ trợ cho sự chuyển đổi này. Chúng tôi không muốn tiếp tục chờ đợi đến ngày mai. Và chúng tôi sẽ không chờ đợi.