Question & Answer header

GIẢI ĐÁP

THẮC MẮC

CÓ PHẢI CÁC GIẢI PHÁP KHÔNG KHÓI ĐƯỢC QUY ĐỊNH RÕ RÀNG?

Ngày càng có nhiều cơ quan y tế công cộng xác nhận tiềm năng tích cực của sản phẩm không khói đối với sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, ở nhiều quốc gia, các luật định vẫn làm khó cho những người hút thuốc, khiến họ không thể có được nguồn thông tin cần thiết và cũng không được tiếp cận các sản phẩm thay thế. Bỏ hẳn thuốc lá hoàn toàn luôn là giải pháp tốt nhất; nhưng với những người không cai thuốc, nên cho họ quyền được lựa chọn các sản phẩm thay thế vốn đã được khoa học kiểm chứng.