Key questions banner

GIẢI ĐÁP

THẮC MẮC

LIỆU CÁC GIẢI PHÁP KHÔNG KHÓI NÀY CÓ TỐT HƠN SO VỚI TIẾP TỤC THUỐC LÁ ĐIẾU TRUYỀN THỐNG

Thuốc lá điếu truyền thống sẽ đốt cháy thuốc lá và tạo ra khói chứa hơn 6000 hóa chất, trong đó có 100 chất có liên quan đến các bệnh gây ra bởi hành vi hút thuốc. Trong khi đó, các sản phẩm làm nóng không có quá trình đốt cháy nên những sản phẩm này chỉ tạo ra khí hơi aerosol. Hàm lượng các hóa chất gây hại và có tiềm năng gây hại có trong khí hơi này thấp hơn rất nhiều so với hàm lượng được thấy trong khói của thuốc lá điếu truyền thống.

Tất nhiên, cần có đánh giá khoa học để kiểm chứng trên từng sản phẩm cụ thể có đáp ứng đúng như vậy hay không. Các sản phẩm không khói thay thể chỉ dành cho những người hút thuốc lá trưởng thành muốn tiếp tục hút thuốc lá. 

Đây không phải là những sản phẩm vô hại và có chứa nicotine gây nghiện. Cách tốt nhất cho tất cả những người hút thuốc cần phải làm đó là bỏ đồng thời thuốc lá và nicotine.