Key questions banner

GIẢI ĐÁP

THẮC MẮC

VÌ SAO PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PHÁT ĐỘNG CHIẾN DỊCH UNSMOKE YOUR WORLD

Unsmoke là sáng kiến của Philip Morris International (PMI) nhằm thúc đẩy một sự thay đổi tích cực, hướng đến mục tiêu vì ích lợi chung đối với sức khỏe cộng đồng. Mục đích của chiến dịch là nhấn mạnh một thông điệp sẽ được gửi đến cộng đồng những người hút thuốc, giúp họ hiểu rằng giải pháp tốt nhất cho đời sống là cai hẳn đồng thời thuốc lá và nicotine. Nhưng chiến dịch cũng nhìn nhận một thực tế là nhiều người hút thuốc không cai thuốc được. Chúng tôi tin rằng nhóm người này nên được giúp đỡ và tạo điều kiện chuyển sang sử dụng các sản phẩm thay thế tốt hơn thuốc lá điếu, nhất là trong bối cảnh các sản phẩm thay thế đã sẵn sàng. Sản phẩm không khói không phải ở đâu cũng có bán; và ngay cả ở những nơi có bán sản phẩm này, nhận thức của cộng đồng vẫn chưa cao; thông tin người ta nhận được về nhóm sản phẩm này có thể không rõ ràng, chính xác. Chúng tôi mong muốn thế giới cùng nhận được thông điệp: Chúng ta có thể vươn đến một tương lai không khói thuốc vì lợi ích của gia đình, cộng đồng và toàn thể nhân loại nói chung.