Question & Answer header

GIẢI ĐÁP

THẮC MẮC

HÀNH ĐỘNG UNSMOKE (LOẠI BỎ KHÓI THUỐC) NGHĨA LÀ GÌ?

Hành động Unsmoke (Loại bỏ Khói thuốc) chính là bạn tương tác với chiến dịch Loại bỏ Khói thuốc (Unsmoke) trên nền tảng kỹ thuật số, bao gồm việc bạn xem trang, xem video, click, chia sẻ, sử dụng hashtag, đăng lại bài trên Twitter, Facebook... Mỗi lần bộ đếm Unsmoke (Loại bỏ khói thuốc) nhảy số trên trang Đồng Hành, nghĩa là vừa có một hành động Unsmoke (Loại bỏ khói thuốc) đã xảy ra.