Question & Answer header

KĽÚĆOVÉ OTÁZKY

ZODPOVEDANÉ

Čo je Unsmoke akcia?

Akcia je akékoľvek digitálne zapojenie sa v rámci Unsmoke: to zahŕňa zobrazenie stránok a videí, kliknutie, zdieľanie, používanie hashtag a retweet. Zakaždým, keď Unsmoke počítadlo na našej stránke "Zapojte sa" narastie, je to známka toho, že sa uskutočnila ďalšia z týchto akcií.