Question & Answer header

KĽÚĆOVÉ OTÁZKY

ZODPOVEDANÉ

Čo znamená zbaviť sa dymu?

Nefajčiť znamená odstrániť dym z vášho života. Spája fajčiarov aj nefajčiarov, ktorí chcú „zbaviť dymu“ seba, rodinu a priateľov. Najlepšou cestou je úplne prestať s cigaretami a nikotínom, a druhou najlepšou cestou je prechod na lepšie alternatívy.