Key questions banner

KĽÚĆOVÉ OTÁZKY

ZODPOVEDANÉ

Sú alternatívy bez dymu lepšou voľbou ako pokračovanie vo fajčení?

Cigarety spaľujú tabak a produkujú dym, ktorý obsahuje viac ako 6 000 chemikálií, z ktorých približne 100 bolo spojených s chorobami súvisiacimi s fajčením. Keďže výrobky bez dymu nehoria, nevytvárajú dym – a preto by ich aerosóly mali obsahovať oveľa nižšie úrovne škodlivých a potenciálne škodlivých chemikálií nachádzajúcich sa v cigaretovom dyme. Samozrejme, je vecou vedeckého posúdenia každého konkrétneho produktu, aby sa zistilo, či je to skutočne tak. Alternatívy bez dymu sú určené iba pre dospelých fajčiarov, ktorí ale chcú pokračovať vo fajčení. Nie sú bezrizikové a obsahujú nikotín, ktorý je návykový. Najlepšia voľba, ktorú môže dospelý fajčiar urobiť, je úplne prestať s cigaretami a nikotínom.