Key questions banner

KĽÚĆOVÉ OTÁZKY

ZODPOVEDANÉ

Prečo bola uvedená kampaň Zbavte svoj svet dymu?

Zbavte svoj svet dymu je iniciatíva spoločnosti Philip Morris International (PMI) zameraná na urýchlenie pozitívnej zmeny v oblasti verejného zdravia. Jej cieľom je posilniť odkaz pre dospelých fajčiarov, že najlepšou voľbou, ktorú môžu urobiť, je úplne skoncovať s cigaretami a nikotínom. Súčasne však pripúšťa, že mnohí tak nespravia, a verí, že títo ľudia by mali mať možnosť prejsť na lepšie alternatívy ako cigarety. Najmä preto, že skutočne existujú. Alternatívy bez dymu nie sú dostupné všade a aj keď sú, povedomie o nich môže byť nízke alebo informácie, ktoré o nich ľudia majú, môžu byť nesprávne. Chceme, aby sa to svet dozvedel: pre rodiny, ich komunity a našu spoločnú budúcnosť môže existovať svet bez dymu.