Key questions banner

KĽÚĆOVÉ OTÁZKY

ZODPOVEDANÉ

Prečo túto kampaň spúštame teraz?

Prečo nie? Prečo sme to neurobili skôr? Je treba, aby fajčiari, ktorí by inak pokračovali s fajčením, spoznali lepšie alternatívy k cigaretám a aby o nich mali informácie. Veda a technológia sú tu. Nechceme a nebudeme čakať na zajtrajšok.