Question & Answer header

KĽÚĆOVÉ OTÁZKY  

ZODPOVEDANÉ

Ako si vybrať bezdymovú alternatívu?

Najlepšie rozhodnutie je prestať fajčiť úplne. Tí, ktorí neprestanú fajčiť, by mali mať prístup výrobkom, ktoré sú lepšou alternatívou pri pokračujúcom fajčení a informáciám o nich. Tieto výrobky by mali byť vedecky podložené a mali by prinášať uspokojenie, aby sa fajčiari nevracali späť k cigaretám.

V súčasnosti nariadenia dospelým fajčiarom často bránia v tom, aby sa o týchto výrobkoch dozvedeli, a v niektorých krajinách nie sú alternatívy fajčenia kvôli predpisom ani k dispozícii.